Preču grupasPadziļināta meklēšana

Aizmirsāt paroli?
Aizmirsāt savu lietotājvārdu?
Vēl nav konta? Reģistrēties

Par preču zīmi SteviaBalt

Reklāmkarogs


Noteikumi par distances līgumu

Distances līgumu klients saņem uz e-pastu, kurā ir norāde uz pasūtījuma vēsturi, kurā klients var redzēt informāciju par pasūtījumu, rēķinu, preces nosaukumu, cenu, piegādes maksu, samaksas kārtību (maksa skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, vai izmantojot priekšapmaksu pirms preces piegādes), kā arī informāciju par atteikuma tiesībām. Šī pasūtījuma informācija tiek glabāta natura.lv datubāzē un ir vienmēr pieejama klientam zem viņa profila, informāciju var izdrukāt un saglabāt rakstiskā formā.

 

Patērētājam ir tiesības būt “aizmirstam”, jeb dzēst savu kontu, elektroniski nosūtot vēstuli uz portāla administratora e-pastu: info@natura.lv.

 

Patērētāja tiesības, informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu
Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 14.pants:

· Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem

· Prece neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

· Prece nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

· Prece nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

· Prece neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

· Prece nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

· Par preci sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

· Patērētāju tiesību aizsardzības likums 28.pants

· Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece;

· Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

a. attiecīgi samazina preces cenu;

b. bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

c. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

d. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu;

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, portāla administrators patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts, lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. “Atteikuma tiesības”

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no pirkuma līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas.

 

 

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

© 2009 natura.lv | Visas tiesības aizsargātas